Gizlilik Politikası

Camozzi Otomasyon Teknolojileri Ticaret İthalat ve İhracat Anonim Şirketi (“Camozzi”, “biz” ve “bizim”) olarak, burada belirtilen veri işleme amaçları çerçevesinde veri sorumlusu olarak gizliliğinizi korumayı taahhüt ediyoruz. Bu Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, www.camozzi.com.tr adresini (“web sitesi”) [YUT1] ziyaret ettiğinizde bilgileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı, açıkladığımızı ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

Please confirm as noted in the English version.

Amaç

Veri toplama ve işleme amacımız, size daha iyi bir kullanıcı deneyimi ve hizmeti sunmak ve talebiniz üzerine sizinle etkili bir şekilde iletişim kurmaktır. Kişisel verileriniz hakkaniyet, hukuka uygunluk, şeffaflık ve gizlilik ve haklarınızın korunması ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

Toplanan Veri Türleri; Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Nedenler

Ziyaret Verileri

Web sitesini işletmek için kullanılan bilgi sistemleri ve programlar, İnternet iletişim protokollerinin kullanımları uyarınca arka planda aktarılan kişisel verileri toplar. Bu veri kategorisi, örneğin, web sitesine bağlanan kullanıcıların bilgisayarlarının IP adreslerini veya alan adlarını içerir.

Ziyaret verileri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere web sitesinin bilgi işlem yönetimi amacıyla kullanılır:

 • yalnızca web sitesinin düzgün işleyişini doğrulamak için toplu ve anonim biçimde veri ve bilgi toplamak;
 • web sitesinin ve kullanıcılarının güvenliğini korumak (spam filtreleri, güvenlik duvarları, virüs algılama) için veri ve bilgi toplamak;
 • web sitesinin kullanımı hakkında istatistiksel bilgi edinmek;
 • web sitesine karşı gerçekleşebilecek siber suçlar olması durumunda sorumluyu tespit edebilmek.

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları, web sitesini işletebilmemiz için meşru menfaatimizle ve siber suçlara ilişkin ve güvenli bir internet hizmeti sunabilmemiz için uymamız gereken hukuki yükümlülüklerimizle ilgilidir. Dolayısıyla, hukuki neden olarak sırasıyla Kanun’un 5/2 (f) ve Kanun’un 5/2 (ç) düzenlemelerine dayanıyoruz.

Kullanıcı Tarafından Gönüllü Olarak Sağlanan Veriler

Web sitesini kullanımları sırasında, kural olarak kullanıcıların herhangi bir kişisel veri sağlaması gerekmez. Bununla birlikte, bu web sitesinde belirtilen adreslere isteğe bağlı, açık ve gönüllü olarak e-posta gönderilmesi veya “Bize Ulaşın” ve “Kariyer” bölümlerinin kullanılması halinde, gönderilen talepleri takip etmek için gerekli olan e-posta adresi ve girilen diğer ilgili verilerin işlenmesi de gerekecektir.

Gönüllü olarak sağlanan veriler, yalnızca kullanıcı tarafından gönderilen iletiyle ilgili amaçlar için veya talep edilen hizmeti sağlamak için kullanılır. Burada belirtilen veri işleme amaçlarından farklı bir veri işleme amacının söz konusu olması halinde, sizleri kişisel verilerinizi söz konusu ek amaçlar için işlemeye başlamadan önce ayrıca bilgilendireceğiz.

Talepleriniz Camozzi’nin ürünleri ve/veya hizmetlerinin elde edilmesi ile ilgiliyse, söz konusu verileri sözleşmenin kurulması ya da ifası amacıyla işleyeceğiz ve bu çerçevede Kanun’un Madde 5/2 (c) düzenlemesine dayanacağız. Diğer tüm talepleriniz için kişisel verilerinizi Kanun’un Madde 5/2 (f) düzenlemesi uyarınca meşru menfaatimiz gerektirdiği ölçüde işleyeceğiz.

Çerezler

Web sitesi aracılığıyla bizimle etkileşim kurduğunuzda, çerezler (bir web sitesindeki kullanıcıların faaliyetleri hakkında bilgi toplayan cihazınızda bulunan küçük metin dosyaları) aracılığıyla sizinle ilgili bazı bilgileri otomatik olarak toplarız. Çerezler aracılığıyla otomatik olarak toplanan bilgiler, web sitemizin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve kullanıcıların web sitemizle nasıl etkileşimde bulunduğunu öğrenmek için kullanılır.

Kullanılan çerez türleri şunlardır:

 • Teknik Çerezler: bu çerezler, web sitesinin çalışması ve web sitesi ziyaretlerini optimize etmemize ve iyileştirmemize olanak tanınması için gereklidir. Ayrıca, kullanıcıların seçeneklerini takip etmeyi ve yeni bir bağlantı durumunda bilgisayarları veya mobil cihazları tanımayı da mümkün kılar.
 • Çerez Analizi: bu çerezler, web sitesi operatörleri tarafından, hizmet ve kullanımı ile ilgili genel istatistikleri detaylandırmak amacıyla kullanıcı sayısı ve bu kullanıcıların web sitesini nasıl kullandıkları hakkında toplu biçimde bilgi toplamak için kullanılır.

Söz konusu çerezler kimliğinizi belirleyebilmemiz için kullanılmayacaktır. Dolayısıyla, web sitesinde kullanılan çerezlerin kişisel verilerinize işaret etmeyeceğini teyit ederiz.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Yetkili Şirket Personeli

Kişisel verilerinize Şirket içerisinde ilgili yetkili personelimiz(idari, satış, hukuk, sistem yöneticileri), ilgili işleme amacı için gerekli olduğu ölçüde erişebilecektir.

Üçüncü Kişi Hizmet Sağlayıcılar

Bize hizmet veren üçüncü kişiler (örneğin, teknik servis sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve bilgi işlem şirketleri), verilerinize yalnızca yukarıda belirtilen amaçlarla sıkı sıkıya ilişkili faaliyetler (örneğin İnternet hizmetinin çalışmasını, bilgi ve iletişim sistemlerinin yönetimini garanti altına almak için gerçekleştirilen faaliyetler) için erişebilir.

Zorunlu Açıklama veya Hakların Korunması

Kişisel verileri yasal süreçlere cevap verilebilmesi, politikalarımızın olası ihlallerini araştırmak veya çözmek veya hakları, varlıkları ve başkalarının güvenliğini korumak gibi yürürlükteki yasalar uyarınca gerekli ve uygun gördüğümüz durumlarda açıklayabiliriz.

Üçüncü Kişi Hizmet Sağlayıcılar

Bize hizmet veren üçüncü kişiler (örneğin, teknik servis sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve bilgi işlem şirketleri), verilerinize yalnızca yukarıda belirtilen amaçlarla sıkı sıkıya ilişkili faaliyetler (örneğin İnternet hizmetinin çalışmasını, bilgi ve iletişim sistemlerinin yönetimini garanti altına almak için gerçekleştirilen faaliyetler) için erişebilir.

Yurtdışına Veri Aktarımı

Kişisel verilerinizin aşağıda belirtilen şekilde yurtdışına aktarımı için, Kanun’un Madde 9/1 düzenlemesi uyarınca açık rızanıza ihtiyacımız bulunmaktadır.

Camozzi İştirakleri

Bilgilerinizi Avrupa Ekonomik Alanında bulunan hakim şirketimiz de dahil Camozzi iştiraklerimizle paylaşabiliriz. Bunu yürürlükteki veri koruma yasalarına uygun olarak yapacağız ve verilerinizin işlendiği her yerde kişisel verilerinizin bütünlüğünü ve korunmasını sağlamak için uygun önlemleri alacağız.

Yurtdışında Bulunan Üçüncü Kişi Hizmet Sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, bize hizmet veren ve yurtdışında bulunan üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile (örneğin yurtdışında bulunan teknik servis sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve bilgi işlem şirketleriyle) de paylaşılabilecektir ve bu kişiler verilerinize yalnızca yukarıda belirtilen amaçlarla sıkı sıkıya ilişkili faaliyetler (örneğin İnternet hizmetinin çalışmasını, bilgi ve iletişim sistemlerinin yönetimini garanti altına almak için gerçekleştirilen faaliyetler) için erişebilir.

Kişisel Verilerinizin Nasıl Toplanabileceği

Kişisel verilerinizi, internet sitemiz, iletişim kanallarımız ve web sitemizdeki “Bize Ulaşın” bölümümüz aracılığıyla yazılı olarak ve otomatik araçlar vasıtasıyla doğrudan sizden elde edilecektir. Sizden herhangi bir talep almamız durumunda, taleplerinizi daha iyi anlayabilmemiz için, sizinle ayrıca iletişim kurabilir ve sizden sözlü ve yazılı olarak ek bilgi elde edebiliriz. Bu ek bilgiler de yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenecektir.

Haklarınız

Hatırlatmak isteriz ki Kanun uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Camozzi olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda belirtilen iletişim bilgilerimiz (lütfen “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?” bölümüne bakınız) bize ulaşabilirsiniz.

Diğer Web Sitelerine Olan Bağlantılar

Web sitemiz üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu durum, bu web sitelerini onayladığımız veya incelediğimiz anlamına gelmemektedir ve bu web sitelerindeki bilgilerden sorumlu değiliz. Camozzi bu üçüncü taraf web sitelerini kullanmanızı ya da bu web sitelerine kişisel verilerinizi aktarmanızı gerektirmemektedir. Bu web siteleriyle paylaştığınız bilgiler bu Gizlilik Politikası’na tabi olmayacaktır ve kendi takdirinizde olarak eriştiğiniz ilgili üçüncü taraf web siteleri politikalarına tabi olacaktır.

Uluslararası Ziyaretçiler

Web sitemiz Türkiye’deki ziyaretçilere yöneliktir. Web sitesini Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ya da veri koruma düzenlemeleri Türkiye Cumhuriyeti’ndekinden farklı olabilecek diğer bölgelerden ziyaret ediyorsanız, kişisel bilgilerinizi Türkiye’ye aktardığınızı lütfen unutmayın.

Bu Gizlilik Politikası’ndaki Güncellemeler

Bu Gizlilik Politikası’nı periyodik olarak güncelleme hakkımızı saklı tutarız. Bu tür değişiklikler bu web sitesinde yayınlanacak ve yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz

Gizlilik Politikamız veya kişisel verileriniz hakkında herhangi bir sorunuz varsa, Camozzi Otomasyon Teknolojileri Ticaret İthalat ve İhracat Anonim Şirketi, Şerifali Mahallesi Turgut Özal Blv. No: 188 A Ümraniye/İstanbul adresinden veya kvk@camozzi.com adresinden bize e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.