Değerler

Camozzi Grup Şirketleri için Sosyal Sürdürülebilirlik; bireylerin yalnızca günlük faaliyetleriyle ilgili bir konu olma ötesinde, tüm ortak ve çalışanlarıyla kurumsal ve yönetimsel sistemleri de içerisinde barındırmaktadır.

Camozzi Grup Şirketleri için Sosyal Sürdürülebilirlik; bireylerin yalnızca günlük faaliyetleriyle ilgili bir konu olma ötesinde, tüm ortak ve çalışanlarıyla kurumsal ve yönetimsel sistemleri de içerisinde barındırmaktadır.

Camozzi Grup gibi şirketlerin, günümüzde ekonomik büyümenin sosyal kalkınmadan ayrı tutulamayacağı ortamda, ticari faaliyetlerini bireylerin kurallar çerçevesinde içinde bulundukları şirketin ekonomik gelişimine katkı sağlaması adına, işbirliği üzerine kurulmuş üretken ve uyumlu bir çalışma ortamını oluşturması şarttır.

Sosyal sürdürülebilirlik şirket için hem büyük bir yatırım, hem de ekonomik performansla hayat standartlarını yükseltme hedefini birleştirebilecek güçlü bir rekabet aracıdır.

Etik Kuralları

Değerler